Trädgårdshjälp Höllviken
Spar pengar, tid och ork

Kunskapsrik trädgårdstjänst!

Vi hjälper dig med underhållet av din trädgård och de kringuppgifter som behövs göras för att få en fin och frisk trädgård. Till halva priset!

Skatteverkets RUT-avdrag innebär att du som privatperson endast betalar 50% av vår arbetskostnad. Resten betalas av Skatteverket. Vi sköter all kontakt och administration med Skatteverket.

De delar av vår trädgårdstjänst som Skatteverket delar kostnaden med dig via RUT-avdrag innefattar arbeten som:


  • Klippning av gräs, häckar, rosor och buskar

  • Krattning av löv, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter

  • Rensning av ogräs och bekämpning av mossa

  • Grävning i trädgårdsland och uppgrävning av häckar och buskar

  • Uppsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling

  • Röjning av sly, vass och tång

  • Uppfyllnad av jord och så gräs för återställning av mark efter att buskar tagits bort

  • Fällning och beskärning av träd

  • Stubbfräsning

  • Kapning av ved från träd som vuxit på tomten

Läs gärna mer om Skatteverkets RUT och ROT -avdrag --> här!

Kontakta oss

Kontakta oss nedan när du behöver hjälp i trädgården! 

Namn E-post Meddelande Skicka in