Utnyttja ROT-avdraget!

Nu får du upp till 50 000 kr i skatterabatt per person och år. Du behöver bara betala 70% av arbetskostnaden för arbetet vi gör i din bostad. Skatteverket betalar resten.

En arbetskostnad på 100 000 kr ger en skatterabatt på 30 000 kr.

Kontakta oss för mer info!